Alarm installatie

Beveiliging

U kan mij contacteren voor de volgende beveiligingen in of rond uw woning :

Alle beveiligingsmaterialen zijn INCERT gekeurd.

Meer informatie over:


Inbraak beveiliging / AlarmsysteemTerug naar boven

Een alarmsysteem wordt bij u geplaatst na een goede voorbereiding. We komen eerst ter plaatse om in overleg met u een grondige risicoanalyse te maken waaruit een vrijblijvende gratis offerte zal volgen.

Een alarmsysteem werkt op het principe dat men alle toegangen en/of ruimtes gaat beveiligen en dat het u zal verwittigen indien er ongewenst bezoek is.

We plaatsen zowel bekabelde als compleet draadloze systenmen. Bij ons is alles dus mogelijk.

De doormelding van het alarmsysteem kan gebeuren op uw mobiele GSM of u kan werken met een erkende meldkamer. De meldkamer zal al uw alarmen opvolgen en indien nodig de contactpersonen of politie verwittigen.

Een doeltreffend inbraak detectiesysteem moet onmiddelijk op elke poging tot inbraak reageren, eenvoudig in gebruik zijn en is discreet en betrouwbaar zodat u zich steeds op uw gemak kunt voelen.

CCTV CamerabewakingTerug naar boven

In de camerabewaking kunnen tegenwoording 2 types worden onderscheiden. De oudere analoge systemen met camera's in alle uitvoeringen en met een beperkte beeldkwaliteit en de IP netwerkcamera's met hoge beeldkwaliteit.

CCTV Camerabewaking

De CCTV camerabewakingssytemen werken met een traditionele beveiligingscamera. Deze camera's zijn verbonden d.m.v een coax kabel met in de meeste gevallen een harddiskrecorder, deze recorder bewaart de beelden op de interne harde schijf. De harddisk recorder is voorzien van uitgangen voor monitoren en een netwerkuitgang om beelden over ethernet/internet te versturen.

IP camerabewaking (netwerk camera's)

Een ip netwerk camera is verbonden via een netwerkkabel met het (lokale) computernetwerk, de op camera verstuurt de beelden over het netwerk naar bijvoorbeeld een pc of laptop. Kenmerkend voor een ip camera is dat de software in de ip camera zit, hierdoor is een ip camera "intelligenter" dan een traditionele camera. De IP-camera's hebben ook een betere beeldkwaliteit, van 1 tot 3 MegaPixels.

Daarom is Ip camera bewaking de toekomst!

BrandbeveiligingTerug naar boven

Brandbeveiliging is een belangrijk aspect in de beveiligingssector. Het is immers sinds 2009 verplicht om in elke nieuwbouwwoning 1 rookdetector te plaatsen.

U kan brandbeveiliging combineren met u inbraakalarmsystemen of u kan werken met conventionele systemen.

Conventionele systemen zijn brandcentrales waarop alles van detectoren, evacuatieschakelaars, sirenes kan aangesloten worden. De centrale gaat dus 24h op 24h controleren op rook of warmte en zal indien nodig een alarm genereren.

Systemen voor toegangscontroleTerug naar boven

Toegangscontrolesysteem herkent een persoon die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs, bepaalt vervolgens of deze geautoriseerd is voor de betreffende locatie op het juiste tijdstip en verleent al dan niet toegang.

Toegangscontrole betekent continue beveiliging en vormt daarom een belangrijke schakel in vrijwel elk veiligheidsplan.

U kunt toegangscontrole toepassen op in- en uitgangen, maar het is ook mogelijk om de toegang tot bepaalde ruimtes of lokalen te controleren aan de hand van toegangscontrole bij deuren.

Een belangrijke evolutie in het kader van toegangscontrole is de VINGERSCANTECHNOLOGIE.

Biometrische identificatiemethoden zijn meer en meer in opmars omwille van hun betrouwbaarheid.

VoordelenTerug naar boven

Bij gevaarlijke gebeurtenissen kan een alarmsysteem u helpen. Een alarmsysteem is een elektronisch systeem wat meestal benoemd wordt als een inbraaksysteem echter doen deze systemen tegenwoordig veel meer zoals het detecteren van brand, een diefstal of zelfs een persoonlijk alarm is gekend.

De opvolging van de signalen van het alarmsysteem gebeuren door een aansluiting op een particuliere alarmcentrale. Het systeem zal direct wanneer er alarm is geslagen de sleutelhouder een sein geven. Dit kan een bewoner, eigenaar van voertuig of de politie zijn al naargelang het alarmsysteem is ingesteld.
Omdat het noodzaak is dat diegene die het alarm veroorzaakt snel aangehouden wordt zijn er ook zogenaamde stille alarmsystemen op de markt. Deze zullen ter plaatse geen geluid afgeven maar wel een alarm slaan bij de sleutelhouder.

Als u uw woning beveiligd tegen inbraak kan u aanspraak maken op een belastingsvermindering, kijk bij subsidies voor meer uitleg.

WerkingTerug naar boven

Een inbraakalarm bestaat steeds uit 3 belangrijke elementen :

de alarmcentrale, detectoren en de signalisatie.

De detectoren kunnen zich op de gevelopeningen zoals ramen en deuren bevinden om op die manier een poging tot inbraak te detecteren, maar er zijn ook detectoren die reageren op warmte, geluid of beweging in bepaalde kamers van de woning. Als de detectoren een abnormaliteit opmerken, geven zij een signaal door naar de centrale die vervolgens de signalisatie in werking stelt. Deze signalisatie bestaat meestal uit een alarm dat gecombineerd wordt met verlichting.

Als men kiest voor een alarmsysteem met buitensirene is het wettelijk verplicht om ook een flash te voorzien dat lichtsignalen uitzendt als het alarm afgaat. De buitensirenen mag maximum 3 minuten geluid produceren en maximum 8 minuten in geval van sabotage. Een andere mogelijkheid is het 'stil alarm',
in dit geval wordt een melding doorgegeven aan vrienden, familieleden, buren of een erkende alarmcentrale die op hun beurt de politie kunnen waarschuwen. Dankzij het stil alarm is men niet meer afhankelijk van nabije buren die al dan niet reageren als het alarmsysteem in werking treedt.

De bediening van het alarmsysteem gebeurt via een controlepaneel met, afzonderlijk van het merk, een sleutel, een code, een speciale badge, enz...
Via dit controlepaneel kan het alarm aan- of uitgeschakeld worden.

Voor nieuwbouw is het eenvoudig om een alarminstallatie te plaatsen. De eventuele leidingen kunnen geplaatst en ingewerkt worden. Voor renovaties waarbij het niet meteen mogelijk is om extra leidingen te leggen, zijn er draadloze systemen verkrijgbaar.

Alarmsystemen zijn dus verkrijgbaar in allerei uitvoeringen waardoor voor elk budget een passend systeem voorhanden is. Toch is het belangrijk om een kwalitatief systeem te kiezen, daarom werk ik enkel met INCERT gekeurd materiaal .

Als installatuer werk ik steeds met een meldkamer. Deze ontvangt alle alarmsignalen en verwittigd direct de personen en of de orde diensten. Elk alarm installatie moet 10 dagen na eerste ingebruikstelling gemeld worden op volgende website : police-on-web

PlaatsingTerug naar boven

Eerst en vooral wordt er nagegaan welk alarmsysteem het beste bij uw woning past en waarmee u zich het veiligst voelt. Na het bespreken van de technische gegevens en prijsklasse kan er overgegaan worden tot de plaatsing van het systeem. Na de plaatsing wordt er voldoende uitleg gegeven over de werking en kan u rustig genieten van een veilige omgeving.

SubsidiesTerug naar boven

Beveilig uw woning tegen inbraak en krijg een belastingvermindering.

Om aanspraak te kunnen maken op een belastingsvermindering moet u volle eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn. Het is niet nodig dat u de woning waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent, ook zelf betrekt. U kunt de belastingsvermindering ook krijgen voor woningen waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent, maar die u verhuurt.

Het moet om een woning gaan, d.w.z. een gebouw (of gedeelte van een gebouw) dat, door zijn aard, normaal bestemd is om te worden bewoond door één of meerdere personen (eengezinswoning, appartement, studio,...). Wanneer in dit gebouw een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, moet het gebouw zijn aard van bewoning behouden om de belastingsvermindering te krijgen.

Welke uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak komen in aanmerking?

De uitgaven voor de levering en de plaatsing van alarmsystemen en de componenten ervan en voor de kosten die gepaard gaan met het beheer van alarmen door een vergunde alarmcentrale..

1. Technische voorwaarden

1. De levering en plaatsing van alarmsystemen :

De erkende beveiligingsonderneming bevestigt dat het geïnstalleerde materiaal wordt gecertificeerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen.

2. De kosten die gepaard gaan met het alarmbeheer door een vergunde alarmcentrale. De vergunde alarmcentrale bevestigt de aansluiting van het alarmsysteem door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst.

2. Administratieve voorwaarden

De aannemer moet op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst voor de uitgevoerde werken geregistreerd zijn. Onder andere:

  • Voor het plaatsen van een alarmsysteem met de onderneming tevens als beveiligingsonderneming erkend zijn.
  • Voor het alarmbeheer moet de onderneming tevens als alarmcentrale vergund zijn.

De factuur (of de bijlage hierbij) uitgereikt door de erkende beveilingingsonderneming of vergunde alarmcentrale moet :

  • De woning vermelden waar de werken worden uitgevoerd ;
  • De volgende formule bevatten :

'Verklaring met toepassing van artikel 6315 of 6316 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14531 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'

Ik, ondergetekende ... , bevestig dat :

(hier de tekst vermeld bij de technische voorwaarden opnemen)

(Datum)
(Naam)
(Handtekening)

De uitgaven voor de levering en plaatsing van een camerasysteem met een registratiesysteem

1. Technische voorwaarden

In de fiscale bepalingen zijn geen technische voorwaarden vermeld.

2. Administratieve voorwaarden

De aannemer moet op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, voor de uitgevoerde werken geregistreerd zijn. De factuur (of de bijlage hierbij) uitgereikt door de aannemer moet :

  • De woning vermelden waar de werken worden uitgevoerd ;
  • De volgende formule bevatten :

'Verklaring met toepassing van artikel 6315 en / of artikel 6316 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14531 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'

Ik, ondergetekende ..., bevestig dat ik een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem heb geleverd en geplaatst.

... (Datum)
... (Naam)
... (Handtekening)


U moet kunnen attesteren dat het camerasysteem bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd aangegeven (Privacycommission).

Wat is het percentage van de belastingsvermindering?

De belastingsvermindering bedraagt 50% van de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak.

De belastingsvermindering wordt verleend voor de uitgaven (gefactureerde bedragen btw inbegrepen) die daadwerkelijk door de belastingsplichtige zijn gedaan tijdens het belastbaar tijdperk. Het ogenblik van de uitvoering van de werken speelt geen rol.

Het totale bedrag van de belastingsvermindering bedraagt voor het aanslagjaar 2010 en 2011 (inkomsten 2009 en 2010) per woning maximaal 690 euro.

Dat u voor uw uitgaven voor inbraakbeveiliging van een woning reeds een financiële bijdrage van de gemeente hebt gekregen, heeft geen invloed op de toepassing van de belastingsvermindering.

De belastingsvermindering toegekend op federaal niveau staan los van de premies toegekend door de gemeenten.

U mag beide voordelen dan ook zonder problemen cumuleren.

Nuttige adressen

Voor vragen over de erkende beveilingsondernemingen, de vergunde alarmcentrales of over de wetgeving tot regeling van de private of bijzondere veiligheid, kan u zich richten tot :

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheids - en Preventiebeleid
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel

Vigilis

Voor vragen over de aangifte van het camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, kunt u zich richten tot :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139
1000 Brussel

privacycommission

Meer informatie

minfin.fgov

 

Electro Adriaens
Bombardonstraat 113
1170 Liedekerke
E - mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gsm : 0478 /31.29.55

FOB Binnenlandse Zaken erkende "Beveiligingsonderneming" B.Z. nr 20165011
Geregistreerde aannemer BE 0749.292.039

Terug naar boven